Referenslista För Avsnittet manipulation och påverkan i sekter

Carin Holmberg & Viveka Enander. Varför går hon?: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN 918968057X

 

Helena Fogelberg, Julia Isometta, Leena Maria Johansson, Håkan Järvå & HelenaLöfgren. Sektsjuka: bakgrund, uppbrott, behandling. Studentlitteratur, 2009. ISBN 9789144055602

 

Håkan Järvå & Peter Dahlgren. Påverkan och manipulation. Studentlitteratur, 2013. ISBN 9789144076744

Musik i avsnittet manipulation och påverkan i sekter

© 2020 by Novel Studios AB