Stöd till avhoppare från slutna rörelser eller sekter

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar

Polisens avhopparverksamhet i Stockholm

Polisens avhopparverksamhet i Bergslagen

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg

Konsultationsteamet i Malmö

Fryshusets verksamhet Exit

Fryshusets verksamhet Passus

En Annan Sida Av Sverige (EASAS)

Kriminellas revansch i samhället (KRIS)

Stöd till dig som blir utsatt eller utsätter

I akuta situationer, ring polisen på 112

 

Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt.

Telefonnummer: 020-50 50 50

 

Det finns många kvinnojourer runtom i landet - du kan enkelt hitta en jour som ligger nära dig på http://unizon.se/hitta-jour

www.ungarelationer.se - Nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. För dig mellan 15-20 år som blir utsatt, är vän till någon som blir utsatt eller är den som utsätter. 

www.brottsofferguiden.se - Ger dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu.

Välj att sluta - Telefonlinje för dig bosatt i Stockholms län eller Skånes län som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos Välj att sluta kan du som hör av dig välja att vara anonym och motta råd och stöd från erfarna rådgivare. Du kan även få vidare hjälp till behandling om du önskar. 

Telefonnummer: 020-555666

© 2020 by Novel Studios AB